GH570
浏览次数:787
产品概述:主要用于: 普通的多级深井泵、潜水泵 密封腔温度:-20oC~150oC 密封腔压力: ≤1.2Mpa 线速度: ≤ 10 m/Sec
产品详情
材料组合:
静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
动环(石墨/碳化硅/碳化钨)
辅助密封(丁腈橡胶/乙丙橡胶/氟橡胶)
弹簧及冲件(不锈钢)