GH216
浏览次数:770
产品概述:适用介质:水、油及一般弱腐蚀性化工介质 密封腔温度:-20oC~200oC 密封腔压力: ≤0.5Mpa 线速度: ≤ 5 m/Sec
产品详情
材料组合:
静环(碳化硅/碳化钨)
动环(碳化硅/碳化钨)
辅助密封(丁腈橡胶/乙丙橡胶/氟橡胶)
弹簧及传动套(不锈钢及胶木或铸铝合金)