GH215
浏览次数:811
产品概述:主要用于:清水泵及家用微型泵 密封腔温度:-20oC~110oC 密封腔压力: ≤0.5Mpa 线速度: ≤ 6 m/Sec
产品详情
材料组合:
静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
动环(石墨/碳化硅/碳化钨)
辅助密封(丁腈橡胶/乙丙橡胶/氟橡胶)
弹簧及冲件(不锈钢)